header
Aktualności
Start inwestycji E75 w Zielonce coraz bliżej PDF Drukuj Email

Dużymi krokami zbliża się moment rozpoczęcia prac budowlanych w Zielonce na terenie linii kolejowej E75. W związku z tym mieszkańcy miasta będą musieli przez prawie półtora roku znosić utrudnienia komunikacyjne, związane z realizacją tej inwestycji. Od pewnego już czasu trwają rozmowy przedstawicieli UM z głównym wykonawcą (firma Torpol) oraz z PKP, mające na celu ich ograniczenie. Niewielkie utrudnienie ruchu samochodowego nastąpi w kierunku ZielonkaZąbki. Tutaj wykonawca wykonał już objazd, który pozwoli bezkolizyjnie omijać teren budowy. Jedynym utrudnieniem będzie zamykanie przeprawy na czas przejazdu pociągu technicznego.

Dużo większym problemem będzie komunikacja pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Ks. Abramskiego. Z uwagi na intensywność robót na odcinku pomiędzy ul. Kolejową a mostem kolejowym nad rzeką Długą ruch samochodowy będzie znacznie ograniczony a nawet okresowo może zostać zamknięty. Firma Torpol rozważała lokalizację przeprawy drogowej przez torowisko w różnych miejscach na w/w odcinku i za najbardziej optymalne uznała miejsce pomiędzy restauracją Błękitną (od strony południowej) a ogrodzonym siatką składowiskiem odpadów z bazaru (od strony północnej). Lokalizację tej przeprawy przedstawia szkic nr 1. Dokładne wytyczenie dróg dojazdowych do przeprawy drogowej od strony północnej nie było łatwe z uwagi na konieczność ominięcia nieruchomości nie będących własnością PKP. Co prawda były podejmowane próby negocjacji z właścicielami tych nieruchomości, ale stawiane żądania były nie do zaakceptowania przez firmę Torpol. Dojazd został wytyczony ul. Lipową i ul. Abramskiego. Od strony południowej dojazd został wytyczony: ul. Kolejowa, ul. Sienkiewicza, ul. Łukasińskiego, ul. Słowackiego. Dla ruchu pieszego  planowane jest przejście po obu stronach przeprawy kolejowej.

 

Schemat przeprawy

Szkic 1   Plan przeprawy przez tory kolejowe.

P1peron tymczasowy, P2peron dotychczasowy, C1przejścia dla pieszych,

C2przejście dla pieszych z wejściami na perony

 

Konstrukcja przeprawy nie będzie łatwa do pokonania przez samochody osobowe.   Z uwagi na konieczność podniesienia torów o około 0,5 metra oraz na sekwencyjność wykonywania tej operacji, jest wielce prawdopodobne, że nie wszystkie pojazdy będą w stanie po nim przejechać. Dlatego aby nie blokować systemu transportowego związanegoinwestycją i uniknąć zablokowania przejazdu przez „uwięziony” samochód firma Torpol zaproponowała przeznaczenie go tylko dla pojazdów związanych z budową, dla pojazdów uprzywilejowanych oraz miejskiej komunikacji autobusowej (pod warunkiem, że autobusy będą w stanie po nim przejechać). Jeśli przejazd autobusami linii LZ1 i LZ2 przez przeprawę będzie niemożliwy, to został przygotowany wariant zlokalizowania skrajnego przystanku dla jednej linii na ul. Długosza przy ul. Łukasińskiego a dla drugiej linii na ul. Jagiellońskiej przy ul. Kolejowej. W trakcie rozmów przedstawiciele miasta zaproponowali okresowe udostępnienie przeprawy dla ruchu samochodów osobowych od początku jej otwarcia w celu potwierdzenia przewidywanych problemów z jej pokonaniem. Uważam jednak, że stwarzanie sytuacji skutkujących blokadą przeprawy przez „uwięziony” pojazd lub w najgorszym przypadku kolizją z nadjeżdżającym pociągiem jest nierozsądne. Ponadto ruch samochodów osobowych utrudni ruch pojazdów związanych z budową. Taka sytuacja może stwarzać niepotrzebne konflikty pomiędzy UM Zielonka i firmą Torpol. Dlatego proponuję przyjąć wariant korzystania z objazdów ulicą Wyszyńskiegoskrzyżowanie dróg 631 z 634 (rondo) – ul. Piłsudskiegoul. Marecka i ul. Słowackiegoul. Ossowskaul. Napoleona (w Kobyłce). Warto zaznaczyć, że prace budowlane będą wykonywane przy ograniczonym ruchu pociągów na trasie Warszawa WileńskaTłuszcz. W związku z tym przeprawa przez tory będzie wyposażona w rogatki. Można sobie wyobrazić codzienne, ogromne kolejki samochodów (w tym pojazdy ciężarowe z materiałami budowlanymi) stojących na ulicach dojazdowych do przeprawy po obu stronach torów.

Organizacja ruchu na tej przeprawie jest ciągle w fazie dyskusji. Należy liczyć się z faktem, że będzie niejednokrotnie zmieniana w czasie trwania budowy.

Rozpoczęcie budowy zlikwiduje możliwość parkowania pojazdów na terenach obecnych ramp kolejowych położonych po obu stronach torów. Zostaną one zajęte na potrzeby prowadzonej inwestycji. W związku z tym należy się spodziewać dużej ilości pojazdów parkujących na ulicach w okolicy przeprawy

Ważnym problemem, na który zwróciłem uwagę (i nie tylko ja) jest wysokość tymczasowego peronu zbudowanego od strony ul. Słowackiego. Jest on niski, co bardzo ogranicza korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne ruchowo, matki z wózkami oraz osoby starsze. Prezes firmy Torpol poinformował mnie, że przejazdy o takich wymiarach zgodne z przepisami PKP i znajdują się na stacjach większych jak Zielonka np. w Siedlcach. Odnośnie problemu wsiadania i wysiadania w/w osób z pociągu, to zostałem poinformowany o specjalnych platformach znajdujących się w przedniej i tylnej części każdego składu, służących do tego celu. Z peronu tymczasowego i peronu dotychczasowego będzie zejście bezpośrednio na chodnik biegnący po prawej stronie przeprawy (szkic nr 1). Z chodnika znajdującego się po lewej stronie przeprawy będzie bezpośrednie zejście na teren bazaru oraz na drogę w kierunku ZSZ.

            Mam nadzieję, że mieszkańcy Zielonki ze zrozumieniem przyjmą takie ograniczenia komunikacyjne w mieście. Swój pogląd opieram na doświadczeniu wyniesionym z podobnej, choć czasowo krótszej sytuacji, jaka miała miejsce kilka lat temu podczas remontu przejazdu kolejowego w ul. Kolejowej. Wtedy też były wytyczone takie same objazdySzanowni mieszkańcy. Bardzo długo czekaliśmy na inwestycję. Po wielu problemach grożących nawet jej wstrzymaniem, przesunięciach terminów jej rozpoczęcia wreszcie doczekaliśmy się momentu, że ruszy jej realizacja. Dlatego wierzę w waszą cierpliwość i wyrozumiałość dla spodziewanych niedogodności.

 

Bogdan KRYSIŃSKI, radny

 
Listopad 2016 - wstępny koniec prac na Rail Baltica PDF Drukuj Email

"Jak mówi Piotr Odzijewicz, rzecznik prasowy wykonującej kontrakt na linii E75 Rail Baltica firmy Torpol, zgodnie z aneksem do umowy z września 2014 r., termin realizacji prac został przesunięty na listopad 2016 roku.

– Do końca 2015 r. planujemy m.in. oddanie do użytku szlaku TłuszczSadowne oraz stacji Łochów, powinniśmy również zakończyć przebudowę układu torowego w obrębie stacji Rembertów, a prace na stacji w Tłuszczu powinny osiągnąć 2/3 zaawansowaniamówi „Rynkowi Kolejowemu" Odzijewicz. Potwierdza, że ruch pociągów będzie możliwy na całym zamkniętym dziś odcinku" - cytujemy za rynkieminfrastruktury.pl

Cały materiał można przeczytać pod linkiem
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/w-grudniu-pociagi-wroca-na-rail-baltike-51166.html

 
My również dziękujemy PDF Drukuj Email

Migawki z ostatniej sesji Rady Miasta

Pomiędzy przerywaną relacją z ostatniej sesji Rady Miasta (zresztą problemy techniczne z relacjami pojawiają się od dawna), możliwe było posłuchanie wniosków, pytań, podziękowań i "oświadczeń" radnych.

Najzabawniejsze na sesji było podziękowanie dla burmistrza za usunięcie krzaków utrudniających widoczność przy jednym ze skrzyżowań dróg gminnych
Doszło do tego, że za to, co powinno być oczywistością w bieżącej dbałości o miasto dziękujemy na sesji Rady Miasta, tak żeby wszyscy mieszkańcy docenili trud włodarzy i ich ciężką pracę
Uprzejmie informujemy przy tym, że za ten trud burmistrza i jego zastępcy płacimy rocznie odpowiednio:
- 160.380,16
- 139.043,21  (dane z tytułu umów o pracę za rok 2014 na podst. oświadczeń majątkowych).

                                                       Wycięte krzaki przy skrzyżowaniu

                                                                         Foto: Dla Zielonki

 
Pani płaci, Pan płaci, wszyscy płacimy za dużo za ścieki w Zielonce PDF Drukuj Email

W wyniku tegorocznej obniżki stawek za wodę i ścieki rodzina zużywająca  przeciętnie 12 m³ wody miesięcznie i odprowadzająca tyle samo ścieków oszczędzi około 14 złotych. Obniżka cieszy, my jednak twierdzimy, że mogłaby być większa, gdyby bardziej postarały się i spółka i władze miasta.

Tabela. Stawki za wodę i ścieki w Zielonce w latach 2014/2015 i 2015/2016

Usługa dla odbiorców indywidualnych

Okres

od 24.09.2014

do 23.09.2015

Okres

od 24.09.2015

do 23.09.2016

 

Różnica

Dostawa wody

(zabrutto)

Opłata abonamentowa

(miesięczna)

3,57

 

 

3,20

3,39

 

 

3,20

- 0,18

 

 

bez zmian

Odprowadzenie

ścieków (zabrutto)

Opłata abonamentowa

(miesięczna)

11,61

 

 

4,58

10,63

 

 

4,58

-0,98

 

 

bez zmian

Opłaty za wodę mamy na umiarkowanym poziomie na tle okolicznych gmin, ponieważ o miejskie ujęcia wody zadbały poprzednie władze miasta. Nasze stacje uzdatniania (SUW-y) trzeba praktycznie jedynie konserwować, a z czasem dokonać niewielkich modernizacji. Natomiast ścieki to jest temat, któremu poświęcimy więcej miejsca.

Przypomnijmy: z naszych opłat za ścieki (obecnie 10,63 za m³) PWiK w Zielonce Sp. z o. o. płaci Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. stawkę 3,17 netto za m³ (ustaloną w 2003 r. przez burmistrzów A. Łossana i J. Boksznajera). Od powstania PWiK w Zielonce w 2009 r. porozumienie gminne już nie obowiązuje, a ścieki tłoczone bez umowy. Ząbki fakturują nam usługi po cenie 5,91 za m³ (początkowo 3,35 ), a w stawce uwzględniają opłatę przesyłową i opłatę za hurtowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni Czajka. W przedstawianej corocznie kalkulacji taryf PWiK przyjmuje stawkę rozliczeniową w wysokości 4,12 za m³. W związku z uchylaniem się przez naszą spółkę od zapłaty za faktury we wskazanej wysokości Ząbki wniosły 5 lat temu sprawę do sądu. Przedstawiciele spółek negocjowali już ponad pięćdziesiąt razy - głównie z inicjatywy strony ząbkowskiej. Bezskutecznie - bo jak się okazuje nie ma woli zakończenia negocjacji po naszej stronie, ponieważ wiązałoby się to z podjęciem jakiejś decyzji.

Głównie z powodu różnicy pomiędzy stawką płaconą a fakturowaną powstają coraz większe zobowiązania z tytułu dostaw i usług PWiK, które na koniec 2014 r. wynoszą ponad 10 mln zł. i rosną przeciętnie około 1,8 mln zł rocznie. Z końcem 2014 r. w kasie spółki było 5,54 mln zł środków, tak więc w przypadku niekorzystnego dla nas wyroku sądowego i konieczności dopłaty Ząbkom pieniądze będą ściągnięte z naszych kieszeni – mimo, że stawki i tak  mamy najwyższe w okolicy.

Zaniepokojeni brakiem postępu w rozwiązaniu sporu i narastającymi zobowiązaniami finansowymi spółki zapytaliśmy w poprzednich miesiącach Burmistrza Grzegorza Dudzika o stan sprawy (Wiadomości z Zielonki nr 2/2015). Burmistrz odpowiedział, że nie jest w posiadaniu większości informacji, o które prosiliśmy, dlatego też w sierpniu poprosiliśmy o udzielenie informacji Prezesa Zarządu PWiK w Zielonce Sp. z o.o. Janusza Lewickiego.

Na nasze pytanie o podstawy kalkulacji taryf i kto zapłaci za ewentualną różnicę w opłatach w przypadku niekorzystnego dla naszej Spółki rozstrzygnięcia sądowego Prezes Lewicki stwierdził, że przepisy pozwalają mu kalkulować ceny usług, mimo że nie ma umowy z Ząbkami ponieważ „ustawodawca wspomina o kosztach planowanych, a więc nie wynikających z umowy”. Problem w tym, że koszty, które w zeszłym roku występowały jako planowane - w kolejnym roku można dokładnie wyliczyć i po kilku latach oprócz wielu milionów należności Ząbki domagać się będą także odsetek karnych, za które zapłacimy wszyscy.

W Zielonce mamy też drugi nierozwiązany dotąd problem, za który płacimy blisko milion złotych rocznie w naszych taryfach. Jest to koszt około 200 tys. m ³ ścieków (na ponad 600 tys. m³ łącznie),  które nie wynikają z opłat licznikowych, lecz są skutkiem spływania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej i bezumownych zrzutów ścieków. Informację o tym, że płacimy za „nielicznikowe ścieki” w stawkach potwierdził w odpowiedzi na nasze pytanie Prezes Lewicki. Tym samym płacimy głównie za zbyt wolną rozbudowę kanalizacji deszczowej w Zielonce.  Marnie wygląda też zachęcanie mieszkańców miasta do podłączania się do sieci, co pozwoliłoby na rozłożenie opłat za większą liczbę odbiorców i obniżenie kosztów. Jedyne dobre, co udało się osiągnąć dotychczas – to zaniechanie bezprawnie pobieranych przez zarząd PWiK w Zielonce Sp. z o.o. opłat pozataryfowych w procesie przyłączania do sieci. Zgodnie z przepisami spółka ma prawo pobierać jedynie opłatę za próby techniczne przyłącza.

Na nasze pytanie jakie konkretnie działania podejmowała spółka w 5 latach ostatnich w celu uniezależnienia się od ząbkowskiego kolektora otrzymaliśmy odpowiedź, że od lat prowadzone są analizy, a ich efektem była oferta od Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Naszym zdaniem – podejmowane dotychczas działania nie przyniosły żadnych efektów. Przypomnijmy, że  rozpatrywana swego czasu budowa własnej oczyszczalni ścieków na osiedlu Poligon nie miała szans na realizację ponieważ okazało się, że ani miasto ani spółka nie posiadają tytułu prawnego do drogi dojazdowej do oczyszczalni. Oferta warszawskich wodociągów nie jest raczej wynikiem zabiegów Zielonki, lecz wynikiem jej własnej działalności inwestycyjnej i chęci zarabiania bezpośrednio na ściekach z Zielonki.

Na wysokość taryf za wodę i ścieki istotny wpływ mają także inne koszty funkcjonowania spółki. Poprosiliśmy o wskazanie liczby pracowników, ich stanowisk i wysokości kosztów „pracowniczych”, a także kosztów obsługi prawnej. Otrzymaliśmy informację, że w spółce zatrudnionych jest 16 osób, lecz nie podano nam na jakich stanowiskach. Ze sprawozdania finansowego za 2014 r. wynika zatrudnienie 17 osób, w tym 12 pracowników umysłowych i 5 na stanowiskach robotniczych. Na wynagrodzenia wraz z ZUS wydano w zeszłym roku 1 294 413 zł.  W przyjętym taryfikatorze przewiduje się wynagrodzenia na poziomie 1 379 702 zł – wzrost o 6,6% (prawdopodobnie największy w Polsce). Rodzi się pytanie: po co w naszej spółce – która nie buduje bezpośrednio sieci i nie wykonuje własnymi siłami ich konserwacji lecz zleca tego typu usługi na zewnątrz, zatrudnionych jest 16 osób? Koszty obsługi prawnej – mimo miernych efektów przez ostatnie lata także wzrastają -  w roku 2014 wyniosły 59 000 zł, natomiast do połowy roku 2015 - już 35 500 zł.

I na koniec pytanie gdzie się podział 1 mln zł? W przyjętym taryfikatorze zmniejszono koszty odprowadzania ścieków do Ząbek z 3 734 305 zł (rozliczenia od 01.06.2014-31.05.2015) do 2 678 000 zł. Takie zmniejszenie o 1 056 305 zł. powinno skutkować obniżką ceny ścieków nie o 98 groszy, lecz ok. 1,63- 1,76 zł ( przy założeniu odprowadzania 600 000 – 650 000 m3 ścieków) .

Biorąc też pod uwagę fakt, że spółka od początku istnienia nie osiągnęła ani razu zysku, a strata łączna na koniec roku 2014 wynosi już ponad 6 mln zł – chyba najwyższy czas zrobić z tym porządek.

Inicjatywa Dla Zielonki

 
Projekty uchwał w sprawie cynszów dzierżawnych i najmu w Zielonce PDF Drukuj Email

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 72