header
Aktualności
Dyskusja nad wykonaniem budżetu za rok 2016 na najbliższej sesji Rady Miasta PDF Drukuj Email

Na najbliższej sesji Rady Miasta będzie dyskusja nad wykonaniem budżetu miasta za rok 2016. Od czasu uchwalenia budżet pod koniec 2015 r. budżet roku ubiegłego był zmieniamy kilkanaście razy. Przeanalizowaliśmy dane, a Radny Stefan Stefaniszyn w imieniu Inicjatywy Dla Zielonki zgłosił szereg uwag. Wśród nich główne były:
1. Ogromne rozbieżności między planem pierwotnym, a realizacją na koniec roku. 
2. Nieskuteczne ściąganie należności wymagalnych od dłużników, które nie zmniejszają się do lat ubiegłych i wynoszą ponad 5 mln złotych. Za te 5 mln można bardzo wiele zrobić dla miasta. 
2. Niewystarczająca realizacja dochodów majątkowych zaplanowanych w budżecie. Np. plan pierwotny 1 283 000 zł - po korektach w ciągu roku budżetowego wykonano plan w wysokości 516 801 zł.
3. Wykonanie ścieżek rowerowych w stosunku do planu z początku roku wynosi zaledwie kilkanaście procent. Tak jest przynajmniej od 2 lat.

Radni Inicjatywy Dla Zielonki zgłosili też uwagi do informacji dotyczącej gospodarowania mieniem gminy: 
1. Inwestycja w przedszkolu przy ul. Staszica opóźniła się o prawie rok i była o wiele droższa - co świadczy o niewystarczającym nadzorze władz nad inwestycją. 
2. Brak wystarczającego dopilnowania i partnerskiej współpracy z PKP PLK, na poziomie planowania i realizacji inwestycji kolejowych. 
3. Brak wystarczającego nadzoru nad spółkami miejskimi - opieszałość w likwidacji PGK, niewystarczające dbanie o porządek, w mieście i dopuszczenie do nieuzasadnionej inwestycji w budynek garażowo-socjalny w PWIK w Zielonce Sp. z o.o. co nadmiernie obciąża budżet spółki.

Dorota Bienias

 
APEL DO PREZESA PKP PLK ZŁOŻONY! PDF Drukuj Email

Dzisiaj został złożony w siedzibie PKP PLK SA apel mieszkańców Zielonki do prezesa spółki Ireneusza Merchela

w sprawie wykonania w wiacie kolejowej drzwi i ogrzewania. Dziękuję wszystkim 460 osobom, które apel podpisały

i kibicują nam!

W związku z apelem wczoraj zaprosiłam na spotkanie na stacji kolejowej przedstawicieli inwestora: PKP PLK SA,

kierownika kontraktu – P. Pawła Kluczuka, przedstawiciela Zakładów Linii Kolejowych PKP, które po zakończeniu

przejmą infrastrukturę „peronową” - P. Marka Pilaszaka, przedstawicielkę biura projektowego wykonawcy

Torpolu SA - P. Teresę Karlińską i projektanta P. Andrzeja Matrzaka. 
W spotkaniu uczestniczyli też radni T. Wołujewicz, S. Stefaniszyn i przedstawiciel Inicjatywy Dla Zielonki

- Lech Zielenkiewicz. Poznaliśmy uwarunkowania projektowania i realizacji nowej inwestycji, procedury zmian

klasyfikacji obiektu. Przedstawiliśmy nasze argumenty i potrzeby mieszkańców miasta. Trudności jest wiele,

jednak ruszyliśmy sprawę do przodu!
Dorota Bienias

 
Apel mieszkańców Zielonki w sprawie drzwi i ogrzewania w wiacie kolejowej PDF Drukuj Email

Apel można też poprzeć w sieci:

http://www.petycje.pl/petycja/12489/apel_mieszkancow_zielonki_o_wykonanie_w_budynku_wiaty_kolejowej_drzwi_i_ogrzewania..html

Zachęcamy do włączenia się - to nasza wspólna sprawa!

 

Zielonka, 15 maja 2017 r.

Pan
Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu
PKP PLK S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Apel mieszkańców Zielonki

Szanowny Panie Prezesie,
Dobiega końca modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok.

Dzięki niej możliwe będzie zwiększenie ruchu towarowego, pasażerskiego oraz prędkości przejazdu pociągów. 
Dla nas, mieszkańców miasta najważniejszy jest jednak dojazd do pracy do Warszawy i w kierunku Wołomina.

Zbudowana przy okazji modernizacji wiata przystankowa w Zielonce nie posiada kasy, drzwi i praktycznie nie

chroni przed zimnem i wiatrem. Stary przystanek kolejowy, choć wyeksploatowany - miał kasę, drzwi i ogrzewanie,

co pomagało podróżującym, szczególnie zimą.

Wykonawca inwestycji – Torpol SA w ramach obecnego zamówienia nie posiada powyższych elementów do wykonania,

natomiast udzielił nam informacji, że wykonał instalację umożliwiającą montaż kasy kolejowej. 
Dlatego też zwracamy się Pana z apelem i ogromną prośba o wykonanie w budynku wiaty kolejowej drzwi i ogrzewania. 
Zdajemy sobie sprawę z konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych, uzgodnień technicznych oraz

robót budowlanych, jednak pozostajemy z nadzieją, że Pana działania spowodują, iż w zimie będziemy mogli

korzystać z przyjaznej podróżującym wiaty przystankowej. 

Apel popieramy podpisami mieszkańców naszego miasta.

Z wyrazami szacunku,
Dorota Bienias

Dalej lista popierających mieszkańców 

 

 

 

 
Panie Burmistrzu Grzegorzu Dudzik czyje interesy reprezentuje Pan w kwestii śmietniska w Zielonce, na granicy Michałowa? PDF Drukuj Email

25 kwietnia 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie (skan załączam), w którym uchyliło Pana postanowienie z 12 maja 2016 r. odmawiające Stowarzyszeniu Obrońców Naturalnych Dóbr Mazowsza Zielony Wiąz udziału w postępowaniu, którego efektem było wydanie wadliwej decyzji środowiskowej dla składowiska śmieci w Zielonce – na granicy Michałowa. 

 Stowarzyszenie żądało wznowienia postępowania i rozpatrzenia okoliczności, które zostały w nim pominięte.
Chciało przedstawić nowe dowody, których nie uwzględnił Pan w "słynnej" decyzji środowiskowej z 2011 roku. 
 Chodzi głównie o brak drogi dojazdowej o odpowiednich parametrach dla wożenia warszawskich śmieci do Zielonki i niezgodność inwestycji z mpzp.

Miał Pan możliwość pokazania, że działa Pan w naszym interesie. Tymczasem dalej działa Pan w interesie warszawskiego MPO i nie reprezentuje interesu mieszkańców naszego miasta oraz strony społecznej broniącej tamtych terenów przed uczynieniem z nich tak wielkiego warszawskiego śmietnika.
Co więcej warszawskie MPO wystąpiło do Burmistrza Halinowa (jako, że część drogi dojazdowej do śmietniska jest na szczęście na terenie Halinowa) o wyznaczenie drogi, którą mogliby śmieci wozić. Oczywiście Burmistrz Halinowa – wielki przeciwnik tej inwestycji - odmówił.

MPO, w trosce o swój biznes, zaprosiło 31 marca tego roku do złożenia ofert na "Opracowanie i analiza Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka na potrzeby MPO" http://www.mpo.com.pl/zamowienia-po…/zamwieniepodprogowe/611

Zapewne uczyniło to w odpowiedzi na uchwałę naszej Rady o ocenie aktualności obecnie obowiązujacego mpzp na tym terenie. 
Jak Pan myśli, co będzie w tym studium i komu ma ono służyć, jeśli płaci za nie MPO, a potem przekaże je zapewne naszym planistom z gminy?
Pytam Pana zatem, dlaczego mówił Pan ostatnio, że jest przeciwny inwestycji w śmietnisko, a wydaje Pan decyzje sprzeczne z tym co Pan mówi?
Dorota Bienias

 
Będziemy musieli wytrzymać bez przejazdu tymczasowego przez blisko 2 tygodnie, ale koniec robót bliski. PDF Drukuj Email

W poniedziałek 8 maja było spotkanie Zespołu ds. modernizacji linii kolejowej E75.

Najważniejsze informacje są takie:
1. Przejazd tymczasowy będzie zamknięty od 15 maja dla ruchu kołowego. Piesi będą mogli przechodzić. 
2. W czasie zamknięcia przejazdu będą budowane rozjazdy, sieć trakcyjna i nastąpi montaż ekranów.
3. Radni zgodzili się na zamknięcie pod warunkiem, który zaproponował radny Tomasz Wołujewicz - że wcześniej tunel kolejowy powinien być zgłoszony do użytkowania.
4. Termin oddania tunelu jest szacowany na 26 maja.
5. Tak więc urząd zielonkowski ma prawie 3 tygodnie aby wyprodukować bannery dziękczynne dla Burmistrza Dudzika za tak piękną inwestycję niemiejską, jaką jest tunel PKP w Zielonce. 
Namiastkę bannerowej i inwestycyjnej autopromocji Burmistrza mieliśmy przy połowicznym otwarciu przejścia podziemnego w Dębinkach ;)))

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 107