header
Aktualności
Radni Dla Zielonki wnioskują o zmiany w projekcie budżetu miasta na 2017 r. PDF Drukuj Email

Radni Dla Zielonki - T. Wołujewicz, S. Stefaniszyn i B.Krysiński złożyli dzisiaj poprawki (pismo) do budżetu miasta na 2017 r.,

dzięki którym proponują wygospodarowanie 910 tys. . na budowę chodników i nakładki asfaltowe na drogach miejskich.

otwarci na dyskusję i poparcie propozycji innych radnych, nad którymi jutro będą dyskutować.

 
Radni pytają o realizację budżetu w Zielonce za dziesięć miesięcy 2016 r. PDF Drukuj Email

Jak dotąd radni nie otrzymali pełnej odpowiedzi Burmistrza na pytania radnych Dla Zielonki o realizację budżetu z roku 2016, zadane blisko 3 tygodnie temu.

Ciężko policzyć widać...:
1. Zatrudnienie średnioroczne wzrosło w ostatnich latach z 65,93 na 69,39 etatów, pragniemy więc zapytać:
a) ile nowych stanowisk pracy utworzono w ostatnich trzech - poszczególnych latach, jakich (nazwa stanowiska) i w jakich wydziałach?
b) ile osób zakończyło pracę w naszym urzędzie w roku 2015 i w roku 2016?
c) ile osób przyjęto na etaty do urzędu w roku 2015 i w roku 2016?
d) Ile osób wykonuje w roku 2016 dla urzędu stale zadania na podstawie odnawianych cyklicznie umów cywilno-prawnych - na jakie prace to umowy?
2. Prosimy o wskazanie z nazwy i wartości usługi podmiotów, które otrzymały dotacje celowe w latach 2015 i 2016:
a) w rozdziale 75412, paragraf 6230,
b) w rozdziale 85295, paragraf 2360,
c) w rozdziale 85412, paragraf 2360,
d) w rozdziale 90095, paragraf 2360,
e) w rozdziale 92195, paragraf 2360.
3. Co składa się na pozycję wydatków w par. 75818 - Różne rozliczenia – w roku 2016 kwota 220 205 ? Na co utworzone te rezerwy, kiedy je utworzono i kiedy rozwiązano ponosząc z tego tytułu wydatki? Jakim podmiotom wypłacono środki i w jakiej wysokości?
4. Na jakie podróże przeznaczono w roku 2016 wydatki na podróże zagraniczne w szkołach - w rozdziale 80101 –par. 4421 – kwota 79 421 oraz w gimnazjum – w rozdziale 80101 – par. 4421 – kwota 41 688,93 ? Proszę o wskazanie liczby podróży, miejsc docelowych, ilości uczestników.
5. Z czego wynika wzrost wynagrodzeń w ZEAS w roku 2016 – rozdział 80114 par. 4010 – o kwotę blisko 100 000zł w porównaniu z rokiem 2015?
6. Na co i dla kogo zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe – w kwocie 30 200 zł w rozdziale 80149 – par. 4170 (w realizacji zadań przedszkolnych)?
7. Na co zostały wydane środki na zakup usług pozostałych w rozdziale 85154, par. 4300 – zakup usług pozostałych - w kwocie 85 147 zł i od jakich podmiotów je zakupiono?
8. Z czego wynikają koszty zakupu usług w dziale 85202 par. 4330 – domy pomocy społecznej - w kwocie 370 000 zł w roku 2016?
9. Co składa się na kwotę zakupu usług pozostałych w roku 2016 w rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni), par. 4300 w kwocie 133 120 zł i jaki podmiot realizował te usługi?
10. Co składa się na kwotę zakupu usług pozostałych, w pozostałej działalności - w roku 2016 w rozdziale 90095, par. 4300, na kwotę 540 543 zł? Proszę wskazać podmioty jakie środki te otrzymały?

 
 
Osiedle POLIGON - będzie wyremontowany chodnik przy „Biedronce” PDF Drukuj Email

W imieniu mieszkańców, już 08.12.2014 r. zwróciłem się do Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie remontu chodnika na terenie osiedla „Poligon” - w przejściu od ul. Wyszyńskiego przy pawilonie handlowym „Biedronka”, przy cukierni. Niestety mimo prowadzonej korespondencji i rozmów sprawa remontu nie została załatwiona.

Urząd Miasta Zielonka występował do Agencji Mienia Wojskowego o remont ww. chodnika, m.in. 04.03.2016 r. oraz 22.09.2016 r.
W dniu 26.09.2016 r. po raz kolejny zwróciłem się pismem do Burmistrza w przedmiotowej sprawie, na które w dniu 10.10.2016 r. otrzymałem informację, że ocena stanu technicznego nawierzchni chodnika została zlecona przez Agencję Mienia Wojskowego w dniu 01.03.2016 r., informacji co do remontu brak.
Przez 7 miesięcy nie otrzymałem odpowiedzi, dlatego 19.10.2016 r. udałem się osobiście z pismem do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. Na powyższe pismo w dniu 25.10.2016 r. otrzymałem pisemną informację, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu nawierzchni chodnika zlokalizowanego na dz. ew. nr 9/189 z obrębu 5-50-01 przy ul. Wyszyńskiego 7. 
Po wybraniu wykonawcy Agencja przystąpi do naprawy przedmiotowego chodnika. Termin realizacji to listopad 2016 roku.

Radny Stefan Stefaniszyn
Inicjatywa Dla Zielonki

 
Nowy numer kwartalnika - zapraszamy do lektury PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 
Radni przeciw utrudnieniom w ruchu w Zielonce PDF Drukuj Email

Radni Miasta Zielonka jednogłośnie podjęli uchwałę - stanowisko, że nie zgadzają się na brak przejazdu tymczasowego przed oddaniem do użytku tunelu w ul. Kolejowej.

Radni poparli też mieszkańców z sąsiedztwa budowy drogi S8, których domy ucierpiały z powodu prac budowlanych i podejmują walkę o odszkodowania. Przypomnijmy: odszkodowanie za popękane ściany domu i naruszoną konstrukcję dla jednej z mieszkanek tamtych okolic wyliczono na 1800 złotych.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 102