header
Aktualności
Podziękowania i porządki powyborcze! PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo!

Przystępujemy do zrobienia porządków po kampanii wyborczej, prośba aby w najbliższych dniach usunąć nasze materiały wyborcze. Bardzo proszę aby podziękować w imieniu naszego komitetu każdej życzliwej nam osobie, która zagłosowała na naszych kandydatów lub w inny sposób obdarzyła nas życzliwością i sympatią. Jeszcze raz dziękują za Państwa pracę oraz zapraszam do dalszej aktywności na rzecz lokalnej społeczności.

Lech Zielenkiewicz - pełnomocnik wyborczy KWW Dla Zielonki

 
Podziękowania dla Wyborców PDF Drukuj Email

Zielonka, 18 listopada 2014 r.

Szanowni Mieszkańcy Zielonki,

 

W imieniu własnym i naszych kandydatów pragnę serdecznie podziękować za to, że zdecydowali się Państwo w większości wziąć udział w wyborach samorządowych. Dobrze jest mieszkać wśród ludzi aktywnych, którym zależy na przyszłości naszego miasta.

Szczególne podziękowanie kieruję do wszystkich 977 Mieszkańców, którzy oddali głos na mnie oraz wszystkich 1134 Mieszkańców, którzy poparli przedstawicieli KWW Dla Zielonki do Rady Miasta.

Dzięki Państwa poparciu uzyskałam trzeciwynik w wyborach na burmistrza, a w   Radzie Miasta mamy 4 przedstawicieli:

Z okręgu nr 1 – Pana Stefana Stefaniszyna,

Z okręgu nr 3 – Pana Bogdana Krysińskiego,

Z okręgu nr 5 – Pana Tomasza Wołujewicza,

Z Okręgu nr 15 – Pana Tadeusza Szklarskiego (radnego  popieranego przez nasz komitet).

Zaufanie, którym Państwo nas obdarzyli motywuje naszych radnych do rzetelnego i sumiennego wykonywania obowiązków, a mnie utwierdza w przekonaniu, że trzeba sukcesywnie dążyć do osiągniecia wskazanych przez nas w programie celów, a tym samym wymagać od władz, aby wzięły się do roboty przez te najbliższe lata dla dobra mieszkańców.

Dziękuję także wszystkim, którzy byli zaangażowani w naszą kampanię. Bez ich pomocy nie udałoby się odnieść sukcesu i powiększyć naszego grona przedstawicieli w Radzie Miasta.  

Dziękuję wszystkim kandydatom. Serdecznie gratuluję zwycięzcom w wyborach i życzę im godnej, rzetelnej i uczciwej pracy dla dobra miasta i jego mieszkańców.

 

                                                                                                 Z wyrazami szacunku,   Dorota Bienias

 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Ekolina ul. Michałowska 2, Zielonka PDF Drukuj Email

Ze smutkiem obserwuję, że Pan Burmistrz Dudzik nie umie wprost przyznać się do błędu jaki zrobił wydając decyzję środowiskową dla Ekoliny. Najpierw tłumaczył, że to nie on tylko zastępca Adam Kot dokument podpisał. Jakby nie patrzeć Burmistrz odpowiada. W dzisiejszej gazetce propagandowej udowadnia, że Michałów jest daleko od terenów zurbanizowanych Zielonki, że to MPO warszawskie buduje, że inwestycja jest zgodna z mpzp. Tłumaczy, że jeszcze nie ma pozwolenia na budowę i tak w ogóle to brak tam drogi dojazdowej z miasta.

I dzięki Bogu Panie Burmistrzu, że nie ma pozwolenia na budowę, które wydaje Starosta Wołomiński, bo prosiliśmy Starostę żeby nie podejmował żadnych decyzji w tej sprawie do wyborów i jeszcze można Pana błędną decyzję zmienić lub wyeliminować. Ma Pan szansę na to, aby pokazać w czyim interesie Pan działa. Mieszkańców Zielonki, czy Warszawy, czy może Marszałka Województwa i władz 10 powiatów aglomeracji warszawskiej, które taką inwestycją zapewnią sobie spokój na terenie swoich powiatów.

Dorota Bienias

 
O współpracy z NGO PDF Drukuj Email

List do organizacji pozarządowych działających w Zielonce

Szanowni Państwo,
Widzę i doceniam pracę organizacji pozarządowych działających w mieście: prace wychowawcze prowadzone przezharcerzy, osiągnięcia klubów sportowych, działalność związaną z dziedzictwem historycznym prowadzoną przezTowarzystwo Przyjaciół Zielonki, zaangażowanie seniorów, działania na rzecz zwierząt, angażowanie się wędkarzy wutrzymanie Glinianek, akcje krwiodawcówHDK Krzyś, umiejętności pozyskiwania środków unijnych ZielonkowskiegoForum Samorządowego czy Fundacji Kolos. Doceniam działalność charytatywną i wychowawczą organizacji skupionychwokół zielonkowskich parafiiWidzę także, że w Zielonce nie jest w pełni wykorzystany potencjał ludzi działających w NGO-sach. Za niewłaściwą uważam też proporcję podziału środków przeznaczanych w konkursach z programuwspółpracy. W moim przekonaniu za mało środków jest przeznaczanych na działalność wychowawczą, kulturalną i narzecz seniorów. Widzę także pewne luki w ważnych obszarach funkcjonowania naszej społeczności, w które organizacjenie angażują się chętnie. to np. wsparcie niepełnosprawnych, współpraca przedsiębiorców, organizacja akcjiekologicznych i profilaktycznych itp. Będę wspierała działanie organizacji również w tych obszarach.

Więcej…
 
Z tradycji powinna wyrastać nasza siła na przyszłość PDF Drukuj Email

Z tradycji powinna wyrastać nasza siła na przyszłość (wywiad dla Życia Powiatu)

Dorota Bienias, kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców Dla Zielonki na burmistrza Miasta Zielonka, wyjaśnia znaczenie hasła z jakim Komitet startuje w obecnej kampanii wyborczej do samorządu.

Wasze hasło wyborcze brzmitradycyjne wartości, nowoczesne działanie. Czy może je Pani rozszerzyć?

- Kiedy buduję dla jakiejś społeczności lokalnej strategię rozwoju, rozpoczynam od rozmowy z mieszkańcami o wartościach, które im bliskie. W moim przekonaniu określone wartości ważne dla całej społeczności wpływają na sukces bądź porażkę w podejmowaniu wspólnych działań. Oczywiście każdy z nastakże i osoba podejmująca działalność publiczną ma swoje osobiste wartości, którymi kieruję się w życiu. Takie wartości jak Bóg, honor, Ojczyzna, wiara, patriotyzm, rodzina każdy mógłby wskazać jako swoje. Ważne jest aby wartości, którymi kierujemy się w życiu osobistym były tożsame z tymi, których chcemy przestrzegać w polityce. Mieszkańcy szybko weryfikują czy deklaracje o prawdzie, szczerości, uczciwości, jawności, sprawiedliwości zgodne z działaniem publicznym danej osoby.

Rozumiem, że Pani pytanie dotyczyło wartości, którymi będę kierować się sprawując funkcję burmistrza. Oprócz wartości wskazanych powyżej ważna jest dla mnie dbałość o nasze dziedzictwo – zarówno w kontekście ocalania od zapomnienia naszej lokalnej historii, jak też budowania naszej tożsamości na przyszłość.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 38