header
Aktualności
Uchylenie pozwolenia na budowę dla składowiska odpadów w Zielonce PDF Drukuj Email

Szczególowe uzasadnienie decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie uchylenia pozwolenia na budowę dla składowska odpadów w Zielonce, ul. Michałowska 2 znajdą Państwo pod poniższym linkiem


https://www.facebook.com/pages/Inicjatywa-Dla-Zielonki/206878849372427?ref=aymt_homepage_panel

 
Wyniki wyborów prezydenckich w Zielonce PDF Drukuj Email

Poniżej prezentujemy Państwu szczegółowe wyniki wyborów prezydenckich 2015 w Zielonce.  Nasze miasto jak cała Polska - podzielone w kwestii poparcia dla kandydatów.

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Wyniki_Polska/143404

Źródło: wroclaw.pl

 
Zarządzenie nr 42/15 cz.1. Pełnomocnik PDF Drukuj Email

 Kolejna zmiana wynikająca z zarządzenia burmistrza z 10 kwietnia obowiązującego od 13 marca dotyczy powołania w strukturach organizacyjnych urzędu miasta stanowiska pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Tu także się nasuwa pytanie o motywy, które kierowały burmistrzem. Przed zmianą sprawy związane z profilaktyka alkoholową były prowadzone przez 4 osobowa komisję. Jak wynika ze sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi komisja w ubiegłym roku spotkała się 13 razy a kosztowało to miasto 30 309 Takie wynagrodzenie pobrali członkowie komisji z tak zwanego korkowego, czyli podatku, jaki wpłacają do budżetu miasta właściciele sklepów i lokali, sprzedających alkohol. Nie podejmuje się oceny pracy komisji. Sprawozdanie z jej prac za ubiegły rok jest dostępne w Internecie i chyba zostało przyjęte przez radnych. Nie ma tym nic napisane, że konieczne jest powołanie etatowego pełnomocnika Burmistrza. Nie ma nic podobnego w Miejskim programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.  

Więcej…
 
Burmistrz nie dysponuje informacjami... PDF Drukuj Email

Dwa tygodnie temu zadaliśmy pytania Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Dudzikowi dotyczące wysokich stawek za odprowadzanie ścieków i przyczyn takiego stanu rzeczy:

1. Biorąc pod uwagę fakt, że Zielonka ma najwyższe z sąsiadujących gmin i wyższe niż w Warszawie opłaty za odprowadzanie ścieków, pragnę zapytać na jakiej podstawie PWiK w Zielonce Sp. z o.o. kalkuluje cenę za odprowadzanie ścieków do taryf, skoro od 6 lat bezumownie korzysta z sieci przesyłowej Ząbek i kto zapłaci za ewentualną różnicę w opłatach w przypadku niekorzystnego dla naszej Spółki rozstrzygnięcia sądowego?
2. W związku z trwającym od 5 lat procesem sądowym pomiędzy PWiK w Zielonce Sp. z o.o. a PKG Sp. z o.o. w Ząbkach uprzejmie proszę o informację, czy nasza Spółka kiedykolwiek wniosła do sądu skargę na przewlekłość niniejszego postępowania?
3. Kiedy konkretnie i z jakim skutkiem w ciągu ostatnich 4 lat podejmował Pan z własnej inicjatywy rozmowy z burmistrzem Ząbek w celu jak najszybszego uregulowania kwestii opłat przesyłowych?
4. Jakie działania inwestycyjne i bieżące podejmuje PWiK w Zielonce Sp. z o.o. w celu dostosowania paramentów ścieków do wymaganych przez Ząbki i Warszawę, aby nie doprowadzić do sytuacji obciążania mieszkańców karami za przekraczanie norm?
5. Kiedy konkretnie i z jakim skutkiem Prezes Zarządu PWiK w Zielonce Sp. z o.o. podejmował z zarządem spółki ząbkowskiej negocjacje, które mogłyby doprowadzić do porozumienia w sprawie opłat i zakończenia sporu bez udziału sądu?
6. Czy w trosce o zmniejszenie obciążeń mieszkańców naszego miasta, w oczekiwaniu na wybudowanie kolektora przesyłowego do Rembertowa przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., które ma nastąpić za 4 lata, podejmował Pan działania zmierzające do jak najszybszego uniezależnienia się od ząbkowskiego kolektora? Jeśli tak, to jakie działania były podejmowane i jakie były wyniki analiz finansowo-ekonomicznych dla proponowanych rozwiązań w zakresie obciążeń dla mieszkańców? Proszę o wskazanie tytułów przeprowadzonych analiz i ich autorów.
7. Czy ze względu na tak wysokie opłaty za odprowadzanie ścieków planuje Pan dopłaty dla mieszkańców do m3 ścieków do czasu wybudowania nowe kolektora do Rembertowa?

Poniżej prezentujemy odpowiedź władz. Jak się Państwu podoba sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez miasto i traktowanie mieszkańców?

 
Zarządzenie nr 42/15 cz.1. Naczelnik PDF Drukuj Email

W Biuletynie Informacji Publicznej można przeczytać Zarządzenie nr 42/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 kwietnia 2015 r. Dalej czytamy, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2015 r. To dosyć ciekawe rozwiązanie. Pierwsza zmiana dotyczy zamiany Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościamizamieniono na Wydział Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego. Właściwie oprócz zmiany nazwy, zakres prac realizowanych przez straty i nowy wydział nie uległ zmianieJedno się zmieniło. Ze stanowiskiem naczelnika starego wydziału pożegnał się jego wieloletni kierownik, z wykształcenia geodeta Zbigniew Wyczółkowski.  A naczelnikiem nowego wydziału została Olga Muniak, która wygrała ogłoszony przez burmistrza Zielonki konkurs na to stanowisko. Konkurs ogłoszono w dniu 16 kwietnia. W ogłoszeniu nie zapisano wymogu, aby osoba pretendująca o to stanowisko posiadała wykształcenie kierunkowe związane z zadaniami, którymi ma się zajmować. Jedynie zapisano, że powinna posiada, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowiskuNie wiadomo, jakie to jest podobne stanowisko, czy chodzi o kolor pokoju w urzędzie, czy też wielkość biurka. Te 5 lat to tak też nie wiadomo skąd, skoro, aby ubiegać się o wyższe w hierarchii stanowisko sekretarza gminy, wystarczy przepracować 4 lata na stanowisku urzędniczym w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 65