header
Aktualności
Komu destrukt, komu... PDF Drukuj Email

Przed ostatnią sesją, na jednej z komisji Rady Miasta Zielonka Pan Burmistrz Adam Kot pociągnięty za język przez radnego Tomasza Wołujewicza wskazał ulice do położenia destruktu w tym roku
wśród nich:  Cicha, Wrzosowa, Mazowiecka, Armii Ludowej, Pomorska, Kwiatowa, Południowa, Turowska i Wschodnia
Prawdopodobnie asfaltu doczeka się ulica Prosta.

Wyjątkowe szczęście mają mieszkańcy ul. Wschodniej, na którą przeprowadza się Pan Burmistrz Dudzik, że tak szybko położą na niej destrukt. Szkoda, że mieszkańcy innych ulic czekają na taki destrukt po 30 lat.

Dodajmy, że destrukt powstanie dzięki staraniu wszystkich radnych, a nie tylko radnych jednego z klubów. O liście szczęśliwców do "destruktu" wszyscy radni dowiedzieli się tak samo - na komisji. Jest to taki element planu inwestycyjnego w naszej gminie nazywającego się "plan pełne zaskoczenie". Pozdrawiamy wszystkich radnych i dziękujemy za naciski w sprawie dróg. A mieszkańców naszego pięknego miasta zachęcamy do pisania pism i petycji w sprawie ich konkretnych ulic: może dostaną Ci co głośniej krzyczą?

 
Ważne dla gimnazjalistów - chcesz być monterem elektronikiem? PDF Drukuj Email

15 kwietnia odbyło się spotkanie w firmie TRUMPH Heuttiger Sp.z o.o. mieszczącej się w Zielonce przy ul. Mareckiej 47 (przy rondzie Harleya). Jest ona światowym liderem w przetwarzaniu energii. Ma ponad 25 letnie doświadczenie w produkcji zasilaczy do procesów plazmowych, wzbudzania laserów CO2 oraz aplikacji nagrzewania indukcyjnego. Na takich zasilaczach opiera się przemysł półprzewodnikowy, ale stosowane w wielu branżach, np. motoryzacyjnej, komputerowej czy fotowoltaicznej.

Po krótkiej informacji o historii działalności firmy udałem się na krótką wycieczkę po hali produkcyjnej.  Nie wszędzie można było wejść z powodu konieczności ścisłego zachowania warunków środowiskowych wymaganych podczas produkcji  podzespołów elektronicznych. Za to przez przeszklone ściany można było oglądać specjalistyczny sprzęt produkcyjno-montażowy. Na mnie, inżynierze, zrobiło to duże wrażenie.

Firma postanowiła utworzyć klasę patronacką przygotowującą do zawodu monter elektronik, w której nauka będzie odbywała się  w systemie dualnym. Polegać to będzie na tym, że zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka, a zajęcia praktyczne pod okiem instruktorów w firmie w Zielonce. Poza nauką, firma oferuje wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach praktyk, oraz ciekawy pakiet socjalny. Dla zainteresowanych tym kierunkiem i formą kształcenia  odbędzie się spotkanie w dniu 11 maja 2016 roku w firmie w Zielonce.

Cieszę się, że taki zakład znajduje się w Zielonce. Biorąc pod uwagę istnienie na terenie gminy tak placówek jak TRUMPH Heuttiger Sp.z o.o., Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych znacznie podnosi prestiż naszej małej ojczyzny. Są to również atrakcyjne miejsca przyszłej pracy dla zielonkowskiej młodzieży. Bardzo chciałbym, aby takich placówek w naszej gminie było jak najwięcej.

Bogdan Krysiński, radny

 
Informacje na temat realizacji inwestycji kolejowych na terenie Zielonki PDF Drukuj Email

W dniu 19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. współpracy z PKP PLK w sprawie modernizacji linii kolejowej E75, w którym udział wzięli przedstawiciele inwestora (PKP PLK) oraz wykonawcy (firma Torpol). Głównymi tematami spotkania były:

1. Brak wznowienia prac przy budowie wiaduktu w drodze 634 po przerwie zimowej (zdjęcie 1),
2. przejście przez tory w Zielonce Bankowej
- kontrowersyjne rozwiązanie ciągu komunikacyjnego dla wózków od strony
ul. Bankowej (zdjęcia 2-3) ,
- brak ciągu wózkowo-rowerowego od strony firmy DOKA (zdjęcia 4-5), 
3. czystość rowu Magenta (zdjęcia 6-8).

Roboczą część spotkania rozpoczęła prezentacja, pokazująca jakość i stopień realizacji w/w odcinków robót. Ponadto w dyskusji poruszono bieżące i przyszłe problemy dotyczące realizowanej inwestycji kolejowej. Dotyczyły one:

a. stopnia realizacji inwestycji oraz przewidywanych zagrożeń,
b. lokalizacji miejsc parkingowych po zakończeniu inwestycji,
c. zaawansowania prac dotyczących realizacji budowy tunelu w ul. Inżynierskiej,
d. połączenia ul. Słowackiego z ul. Leśną.
W wyniku dyskusji dokonano następujących uzgodnień:
A. wykonawca przebuduje wskazane miejsca w ciągu komunikacyjnym dla wózków od strony ul. Bankowej (wykonawca poinformował członków zespołu, że ten ciąg komunikacyjny nie jest przeznaczony dla rowerów). Ponadto nie wyraził zgody na zamianę poręczy ze stalowych malowanych na wykonane ze stali nierdzewnej (znaczne koszty). 
B. wykonawca wykona wejście piesze i ciąg komunikacyjny dla wózków od strony firmy DOKA.
C. rów Magenta zostanie oczyszczony przed zakończeniem inwestycji,
D. skuteczność ustawionych ekranów zostanie sprawdzona po zakończeniu
inwestycji (była zgłoszona do firmy Torpol uwaga o zbyt krótkim odcinku ekranów przy osiedlu Wolności). Jeśli zostaną stwierdzone usterki lub niezgodny z wymaganiami poziom hałasu za ekranami, to w przeciągu roku wykonawca ma obowiązek niezgodność usunąć
E. przedstawiciel UM Zielonka ma skontaktować się z kierownikami odcinków robót w celu ustalenia położenia przepustów w ścianach budowanych obiektów na przewody łączące system kamer monitoringu na terenie peronów z systemem monitoringu miejskiego.
F. wykonawca nie zgodził się (z powodów finansowych) na zamontowanie 
budowanych obiektach poręczy ze stali nierdzewnej.

Ponadto przekazano Zespołowi następujące informacje:

A. wznowienie prac przy budowie wiaduktu w drodze 634 nastąpi po zakończeniu prac zabezpieczających rejon tej inwestycji wskazanych do wykonania firmie Marywilska-Mosty przez służby BHP (bliskość linii elektrycznej).
B. linię elektryczną napowietrzną biegnącą prostopadle do torów kolejowych, wzdłuż budowanego wiaduktu, ma firma Torpol przeprowadzić przepustem pod torami.
C. możliwość wykorzystywania przez mieszkańców wolnych miejsc po obu stronach torów do celów parkowania pojazdów należy ustalić z właścicielem terenu, którym jest PKP S.A
D. planowany termin zakończenia inwestycji na terenie Zielonki to koniec marca 2017 roku.
E. pociągi osobowe do dworca W-wa Wileńska będą odchodzić z przełożonego na stronę północną dworca tymczasowego od 1 lipca (termin planowany).
F. od dnia 1 sierpnia jest planowany ruch pociągów osobowych na trasie ZielonkaRembertów. Częstotliwość kursowania pociągów ma być taka jak przed modernizacją. Dopóki nie będzie oddany wiadukt do użytku, to przejazd przez tory będą zabezpieczać rogatki (szlabany).
G. w miejscu planowanej przeprawy drogowej nad ul. Kolejową, łączącą 
ul. Słowackiego z ul. Leśną, zostały wykonane mocniejsze podpory.
H. proces przygotowywania inwestycji w ul. Inżynierskiej do realizacji jest 
kontynuowany
I. naprawa dróg przeznaczonych do wykorzystania na czas realizacji inwestycji przez pojazdy ciężarowe zostanie wykonana po zakończeniu realizacji inwestycji na podstawie wykonanej wcześniej dokumentacji fotograficznej.

Bogdan Krysiński, radny 
Przewodniczący Zespołu ds. współpracy z PKP PLK
w sprawie modernizacji linii kolejowej E75

 
Propozycja rozwiązania konfliktu dotyczącego zakazu wjazdu od ul. Wojska Polskiego na osiedle Poligon PDF Drukuj Email

 

 
Informacja o planowanym spotkaniu Zespołu ds. E75 z inwestorem i wykonawcą PDF Drukuj Email

Brak kontynuacji prac przy budowie wiaduktu drogowego w ul. Prym. St. Wyszyńskiego oraz kontrowersyjne rozwiązanie ciągu pieszego i rowerowego ( w tym wózków inwalidzkich i dziecięcych) były zasadniczymi powodami zwołania na dzień 12 kwietnia spotkania Zespołu ds. modernizacji linii kolejowej E75. Pismo w tej sprawie skierowałem do Burmistrza 31.03.2016 roku. W spotkaniu mieli wziąć udział przedstawiciele inwestora (PKP PLK) oraz wykonawcy (Torpol). Z uwagi na pilne obowiązki służbowe jednego z zaproszonych gości, spotkanie zostało przełożone na dzień 19 kwiecień, na godz. 16.00. O wynikach spotkania poinformuję mieszkańców zaraz po jego zakończeniu (także na spotkaniu z radnymi grupy Inicjatywa Dla Zielonki w Gimnazjum dniu 19.04.2016 godz. 19:00) i na naszej stronie internetowej.

Bogdan Krysiński, radny
Przewodniczący zespołu ds. modernizacji linii kolejowej E75

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 95