header
Aktualności
Absolutorium dla Burmistrza Grzegorza Dudzika - sygnał ostrzegawczy. PDF Drukuj Email

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielonka w poniedziałek, 13 czerwca opiniowany był budżet 2015 r. przed sesją absolutoryjną.
Opinia Komisji Rewizyjnej ma duże znaczenie dla udzielenia absolutorium Burmistrzowi G. Dudzikowi za działalność w roku 2015.

Większość w Komisji mają radni burmistrza, więc wszelkie ruchy opozycji mają z góry wiadomy wynik, jednak Radni S. Stefaniszyn (Dla Zielonkii R. Ochocińska (Mieszkańcy) wstrzymali się od głosu

Radny S. Stefaniszyn złożył głos odrębny w sprawie wykonania budżetu.

Wstrzymanie od głosu jest podyktowane niewłaściwą polityką budżetową miasta za rok 2015:
1. poziom wydatków bieżących w gminie jest zbyt wysoki, co wpływa z kolei na słaby rozwój inwestycyjny;
2. bardzo wysoki poziom należności wymagalnych sięgający 9,3% dochodów oznacza, że władze miasta niewystarczająco skutecznie ściągają swoje należności od dłużników,
3. budżet miasta powinien mieś charakter zrównoważony, natomiast za rok 2015 wystąpiła zbyt wysoka nadwyżka dochodów nad wydatkami
W korelacji z wysokimi wydatkami bieżącymi (w porównaniu ze wszystkimi ościennymi gminami) oraz zbyt niskim, w stosunku do potrzeb inwestycyjnych miasta, poziomem wykonania i wysokością wydatków inwestycyjnych, tak znacząca nadwyżka budżetowa świadczy o brakach w planowaniu, koordynacji i realizacji polityki rozwoju przez organ wykonawczy
4. Dodatkowo przy wysokiej nadwyżce budżetowej utrzymywanie „innych źródeł przychodów” w wys. 5 000 000 jest nieuzasadnione, a ich obsługa obciąża niepotrzebnie budżet miasta.

Opinia ta jest sygnałem ostrzegawczym wobec dotychczasowej polityki władz miasta.

Dzisiaj także dowiadujemy się, że inwestycja związana z budową przedszkola przy ul. Staszica będzie opóźniona o kilka tygodni - czego efektem będzie nieuruchomienie przedszkola 1 września. Wcale nie cieszy nas fakt, że przewidzieliśmy sytuację wcześniej. Prace przygotowawcze prowadzono zbyt długo, przetarg ogłoszono bardzo późno - jest to wszystko efekt zaniedbań i opieszałości naszych władz.  Wiele działań władz miasta, a właściwie brak ich podejmowania także budzi uzasadniony sprzeciw mieszkańców i radnych. Bedziemy opisywać te sytuacje w następnym numerze naszego kwartalnika "Wiadomości z Zielonki", który dotrze do Państwa pod koniec czerwca.  

(red)

 
Interwencja w sprawie składowiska odpadów niebezpiecznych DEX TRANS PDF Drukuj Email

 
Interwencja radnych w sprawie wiaduktu w ul. Wyszyńskiego PDF Drukuj Email

Radni Dla Zielonki - Stefan Stefaniszyn, Tomasz Wołujewicz i Bogdan Krysińki oraz radny PIS Jan Bąk interweniują w sprawie braku postępów prac na wiadukcie w ul. Wyszyńskiego.

 
Słabe wykorzystanie środków UE w Zielonce PDF Drukuj Email

Zielonka znalazła się na 506 miejscu (na 580 miast) w rankingu wykorzystania środków z UE w latach 2004–2014,

opracowanego przez Gazetę Wspólnota.
Patrz strona nr 31:
http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_UE/Ranking_-_Fundusze_europejskie.pdf

Foto. polskieradio.pl

 
Radni interweniują w sprawie składowiska odpadów planowanego w Zielonce przez DEX TRANS PDF Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 98