header
Aktualności
KOLEJNY PROTEST PRZECIW SKŁADOWISKU ODPADÓW PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie Zielony Wiąz uzyskało zgodę na przeprowadzenie protestu przeciw składowisku śmieci MPO 

w dniu 07.03.2015r. (sobota)

w Warszawie ul.Krakowskie Przedmieście 48/50

Miejsceprzed Pałacem Prezydenckim.

Protest odbędzie się w godzinach 16-18.00.

Chodźcie z nami!

 
Uchwała o braku zgody na lokalizację inwestycji śmieciowych w Zielonce ponownie nie była głosowana PDF Drukuj Email

Na wczorajszej sesji Rady Miasta Radni Dla Zielonki (B. Krysiński, T. Wołujewicz, S. Stefaniszyn), J. Bąk (PIS), T. Szklarski (niezal.) chcieli wprowadzić do porządku obrad uchwałę dotyczącą braku zgody na lokalizację inwestycji śmieciowych w Zielonce
Niestety pozostali Radni byli przeciwni. Uzasadnili, ze jeszcze nie mają wystarczających informacji na temat inwestycji

 
Inicjatywa uchwałodawcza w ręce obywateli Zielonki PDF Drukuj Email

Inicjatywa uchwałodawcza w ręce obywateli - tak uważają Tomasz Wołujewicz, Stefan Stefaniszyn, Bogdan Krysiński, Jan Bąk i Tadeusz Szklarski, którzy wystąpili z projektem uchwały Rady Miasta 26 lutego 2015 r. Dzięki inicjatywie nasi mieszkańcy będą mieli prawo wnieść uchwałę pod obrady Rady. Grupa radnych zadeklarowała chęć współpracy dla wypracowania projektu uchwały, który usatysfakcjonuje wszystkich radnych

Foto żródło: pap.pl

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców stanowi istotne uprawnienie urzeczywistniające realizację zasady pomocniczości określonej w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również istotnym narzędziem zwiększającym zaangażowanie mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej. Umożliwienie mieszkańcom zgłaszania projektów uchwał odbywa się z pożytkiem dla jakości działania samorządu terytorialnego, poprzez pełne wykorzystanie potencjału obywateli i zwiększanie ich poczucia związku ze wspólnotą. Przyjęcie w statucie Rady Miasta Zielonka rozwiązania polegającego na włączeniu grupy mieszkańców do grupy podmiotów uprawnionych do zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej jest zgodne z brzmieniem art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zaproponowano dwuetapową procedurę wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. W pierwszym etapie z inicjatywą występuję 5 osobowa Grupa Inicjatywna wraz z reprezentującym PrzewodniczącymPrzewodniczący reprezentuje Grupę wobec władz uchwałodawczych i wykonawczych Miasta. Podstawowym zadaniem Grupy Inicjatywnej jest właściwe, zgodne z obowiązującym prawem oraz techniką legislacji przygotowanie projektu uchwały. Pod tak przygotowanym projektem uchwały będą mogły być zbierane podpisy mieszkańców. Zaproponowana liczba podpisów pod inicjatywą - 200 mieszkańców Zielonki - pozwala na realizację praw mieszkańców do współdecydowania o prawach społeczności lokalnej i jednocześnie gwarantuje wagę problemu będącego przedmiotem inicjatywy.  

DB

 
Sprawy bezpieczeństwa naszych dróg - doświetlenia i oznakowania PDF Drukuj Email

24 lutego 2015 r. Radni Miasta Zielonka: Tomasz WołujewiczStefan StefaniszynBogdan KrysińskiJan Bąk i Tadeusz Szklarski przekazali Panu Burmistrzowi Miasta wykaz przejść dla pieszych, na których powinny zostać dokonane zmiany w oznakowaniu oraz wybudowane dodatkowe oznakowanie świetlne (np. lampa z oprawą świetlną Thorn IVS):

1.                  Przejścia przez ul. Wyszyńskiego w ulicach: Poniatowskiego, Literacka, Kolejowa, Staszica, Chopina, Armii Ludowej;

2.                  Przejścia przez ul. Kolejową w ulicach: przy ul Wyszyńskiego, Skorupki, Kilińskiego, Kołłątaja, Mickiewicza, Sienkiewicza, przy API, przy Biedronce, Piastowskiej, Jagiellońskiej;

3.                  Przejścia przez ul. Marecką w ulicach: Kościuszki, Zaułek, Mazowieckiej, Ogrodowej, Dolnej, Drewnickiej;

4.                  Przejścia przez ul. Lipową w ulicach: przy UM, Powstańców;

5.                  Przejścia przez ul. Wolności w ulicach: przy obu wjazdach na osiedle Wolności;

6.                  Przejście przez ulicę Wojska Polskiego: przy wyjściu furtką z osiedla Poligon, przy wyjeździe z osiedla Poligon, skrzyżowaniu z ul. 11-go listopada;

7.                  Przejścia przez ulice będące ciągami komunikacyjnym do SP 3:  skrzyżowanie
ul. Paderewskiego z ul. Bankową, z ul. Armii Krajowej, z ul. Brzozową, z ul. 11-go listopada skrzyżowanie ul. Wilsona z ul. Armii Krajowej, z ul. Brzozową, z ul. 11-go listopada;

8.                  Przejścia - skrzyżowanie ul. Waryńskiego z ul. Armii Krajowej, z ul. Brzozową, z ul. 11-go listopada;

9.                  Przejście  przez ulicę Staszica przy Szkole podstawowej nr 1.

Dodatkowo Radni postulują o wyznaczenie przejść dla pieszych  w ulicach Chopina przy ul. Żwirki i Wigury (przejście dla pieszych wnioskowane we wcześniejszym piśmie z dnia 02.12.2014 r. - droga dojścia dzieci do szkoły),  na skrzyżowaniu ulic Wilsona  i Wyszyńskiego przy API oraz wnoszą o rozważenie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy  ul. Wolności i ul. Krótkiej.

Urząd Miasta dysponuje zleconą przez siebie w 2013 r. Analizę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na wybranych przejściach dla pieszych, którą wykonała firma Techno Usługi  (nr analizy 001/A/2013). Powyższa analiza jasno wskazuje błędy w oznakowaniu przejść dla pieszych i w prawie wszystkich przypadkach nie wystarczające oświetlenie. W związku z posiadaniem analizy Radni zwrócili się o przekazanie informacji jakie działania zostały podjęte przez Urząd w 2013 i 2014 r w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Ponadto poproszono o przekazanie Radnym złożonych przez Urząd wystąpień do zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach w Zielonce.

DB                             

                  

 
Wojewoda Mazowiecki wyraża zaniepokojenie narastającym konfliktem wokół składowiska śmieci PDF Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 55